อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ”

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ”

| 266 

 

                   ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ” โดยมี ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการอบรม และมีผู้บริหารฯ คณะครู อาจารย์ เป็นผู้เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางอรชดา จิวโฮฮวด นักวิชาการชำนาญการพิเศษ นายนิติกร ภูตอินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง นางเพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เป็นวิทยากร ณ ห้องคุณธรรม (ชั้น๒) อาคาร ๕ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546