โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เจ้าฟ้านักอนุรักษ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ผู้เข้าชมขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now:

Social Facebook

                            facebook 

ผู้แทน ศพก.เข้าร่วมประชุมสถานศึกษาสมาชิกสวนพกฤษศสาตร์โรงเรียนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถานศึกษาสมาชิกทั้งสิ้น ๑๓ แห่ง

ภาพกิจกรรม
rss
ภาพข่าว: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำ...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อ...

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพ...

วันที่: 21/04/2017

ภาพข่าว: อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกา...

อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับสถานศึกษาสังกัด...

นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิ...

วันที่: 08/01/2017

Page:   of 2 
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวในพระราชสำนัก