รายละเอียดข่าว

ประชุมสถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคกลาง
Created by vecrspgadmin on 1/8/2017 1:02:55 PM


ประชุมสถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคกลาง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อย่างจริงจังมากขึ้น 

โดยในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.วัชระ  เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แก่สถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในเขตภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๙ แห่ง

print
rating
  Comments