รายละเอียดข่าว

สอศ.ผนึกกำลังขยายผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

| 111 

 

                     วันที่ 13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​ร้อยเอ็ด​โดยครูเสน่จิต กิตตินา​นนท์​ ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะ​ครู​จากวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณ​ภูมิ (จังหวัดร้อยเอ็ด)​ ที่มาศึกษา​ดูงาน งานสวน​พฤกษศาสตร์​โรงเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้สภาพพื้นที่งานสวน​พฤกษศาสตร์โรงเรียน และห้องนำเสนอนิทรรศการงานสวน​พฤกษศาสตร์โรงเรียน แนวทางการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ

 


 


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546