รายละเอียดข่าว

การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

| 302 

 

 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ​บรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ในโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่น 1/2562 ระหว่างวันที่ 26 กุมภพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน และตาราง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 16 คน, รวมถึง Theptee Janthong, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง ดร.วัชระ เกิดสิน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 15 คน, รวมถึง ดร.วัชระ เกิดสิน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง กฤตยา พระจันทร์ศรี และ ดร.วัชระ เกิดสิน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน

 


 

 


เอกสารแนบ

 

Text/HTML

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานางนกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1051
เบอร์โทรสาร 02-282-2546