โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เจ้าฟ้านักอนุรักษ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ผู้เข้าชมขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now:

Social Facebook

                            facebook 

ภาพกิจกรรม
rss
ภาพข่าว: พันธุกรรมบนหน้าแกะ

พันธุกรรมบนหน้าแกะ

รังสรรค์ภูมิปัญญาบนหน้าแกะสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช : พนัสวรรณ ...

วันที่: 15/07/2016

ภาพข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมนำเสนอนิทรรศการ การสนองพระราชดำริโครงการอ...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมนำเสนอนิทรรศการ การสน...

การนำเสนอนิทรรศการดังกล่าว ได้คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานเด่น เป็นตัวแทนร่วมนำเ...

วันที่: 28/03/2016

ภาพข่าว: ร่วมชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ในระหว่างว...

ร่วมชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์...

ร่วมชมงานประชุมวิชาการและนิ ทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ในระหว่า...

วันที่: 10/03/2016

Page:   of 2 
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวในพระราชสำนัก